Ελληνικά

Ιστοσελίδα Κέντρου Η/Υ

Ενημερώνονται όλοι οι φοιτητές της Σχολής ότι:

  1. ο νέος σύνδεσμος για τις εγγραφές των φοιτητών είναι ο ακόλουθος: http://www.central.ntua.gr/registrations/

  2. Επίσης οι φοιτητές μπορούν να βλέπουν από την ίδια σελίδα και τις παλιές τους εγγραφές και δηλώσεις μαθημάτων.

  3. Όσον αφορά τα φοιτητικά τους στοιχεία θα πρέπει να επιλέγουν από την ιστοσελίδα του ΚΗΥ το σύνδεσμο my.central (πάνω δεξιά)

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

11 months ago. 11:05:00, 14-2-2020.