Ελληνικά

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για πρόσληψη ως διδάσκοντες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, για το ακαδ. έτος 2019-2020, σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να υποβάλουν αίτηση, στη Γραμματεία της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών από 18.2.2020-3.3.2020 η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι θέσεις αφορούν τη διδασκαλία των μαθημάτων:

  1. (α) Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι και )β) Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ.

  2. (α) Εδαφομηχανική Ι, (β) Εδαφομηχανική ΙΙ, (γ) Θεμελιώσεις

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν επίσης τις αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@civil.ntua.gr

Σε περίπτωση που το μέγεθος των συνημμένων αρχείων δεν καθιστά εφικτή την ηλεκτρονική τους αποστολή μέσω e-mail, παρακαλούνται να τα στείλουν με χρήση του we transfer, γνωστοποιώντας μας παράλληλα και το σχετικό link.

7 months, 1 week ago. 12:12:58, 18-2-2020.