Ελληνικά

Αλλαγη αίθουσας Αγγλικά 4ου

Ανακοινώνεται στους φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ότι η διδασκαλία του μαθήματος του 4ου εξαμήνου "Αγγλική Γλώσσα" θα πραγματοποείται στην αίθουσα Β2 στο Κτίριο Βέη της Σχολής Τοπογράφων.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

3 years, 9 months ago. 12:21:32, 18-2-2020.