Ελληνικά

Αναστολή λειτουργίας της Σχολής – προληπτικά μέτρα λόγω κορονοϊού

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού, σύμφωνα με τη σημερινή σχετική ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας που αναφέρεται σε όλες τις δομές των εκπαιδευτικών βαθμίδων, αναστέλλεται από αύριο, 11 Μαρτίου 2020, και για δύο εβδομάδες η κανονική λειτουργία της Σχολής.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Πρυτανείας, η αναστολή αφορά τα εξής:

α) Τις πάσης φύσεως εκπαιδευτικές λειτουργίες που πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, β) τη λειτουργία των βιβλιοθηκών, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των αναγνωστηρίων, των φοιτητικών εστιατορίων και κυλικείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης κοινού, και γ) τις τελετές, ημερίδες, συνέδρια και τις πάσης φύσεως εκδηλώσεις.

Η αναστολή λειτουργίας ΔΕΝ περιλαμβάνει:

α) Τις διοικητικές δραστηριότητες και λειτουργίες, β) τις ερευνητικές δραστηριότητες, γ) τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας και δ) τη λειτουργία των φοιτητικών εστιών για τη στέγαση των φοιτητών.

Για τις εκπαιδευτικές διαδικασίες η Σχολή θα εφαρμόσει σύστημα διδασκαλίας εξ αποστάσεως, για τη λειτουργία του οποίου θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2020

Ο Κοσμήτορας

Ν. Λαγαρός

4 years, 1 month ago. 20:09:14, 10-3-2020.