Ελληνικά

Θέσεις εργασίας στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Έως 6/3: Μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού (Post Doc) επιστημονικού συνεργάτη έρευνας, με αντικείμενο την διαχείριση και ανάλυση δεδομένων μικρής και μεγάλης κλίμακας, με έμφαση σε κειμενικά δεδομένα

Έως 8/3: Μία (1) θέση Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Πτυχιούχου Πανεπιστημίου Θετικών Επιστημών

6 months, 3 weeks ago. 10:50:51, 03-3-2020.