Ελληνικά

Έκτακτη εξεταστική χειμερινών μαθημάτων ακ. έτους 2019-20

Οι φοιτητές που δικαιούνται να συμμετέχουν κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2020 σε χειμερινά μαθήματα (έκτακτη εξεταστική) μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο mmilisi@civil.ntua.gr από 9/4/2020 μέχρι 17/4/2020.

Διευκρινίζονται τα εξής:

  1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι φοιτητές που οφείλουν συνολικά (χειμερινά και εαρινά) 10 μαθήματα για τη λήψη του διπλώματος και είναι επανεγγραφέντες στο 9ο – 10ο εξάμηνο.

3 years, 1 month ago. 11:22:06, 09-4-2020.