Ελληνικά

Ιστοσελίδα Κέντρου Η/Υ

Υπενθυμίζεται στους φοιτητές της Σχολής, προκειμένου να ενημερώνονται για τη φοιτητική τους κατάσταση ο νέος σύνδεσμος είναι ο ακόλουθος: http://www.central.ntua.gr Όσον αφορά τα φοιτητικά τους στοιχεία θα πρέπει να επιλέγουν από την ιστοσελίδα του ΚΗΥ το σύνδεσμο my.central (πάνω δεξιά)

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3 months, 3 weeks ago. 16:40:58, 25-5-2020.