Ελληνικά

23-25 Ιουνίου, 2020, Τηλεσυνέδριο για την Εκπαίδευση στη Γεωτεχνική Μηχανική

To πρώτο διαδικτυακό συνδρομητικό διεθνές συνέδριο για την Εκπαίδευση Γεωτεχνικών Μηχανικών, GEE 2020, θα γίνει στις 23-25 Ιουνίου 2020 με ελληνική διοργάνωση υπό την αιγίδα της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής και της αντίστοιχης διεθνούς εταιρείας, και του Δήμου Αθηναίων.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε συνημμένο.

2 months, 4 weeks ago. 09:15:54, 22-6-2020.