Ελληνικά

Βελτιώσεις εαρινών μαθημάτων ακ. έτους 2019-20

Ανακοινώνεται στους φοιτητές της Σχολής που επιθυμούν να βελτιώσουν τη βαθμολογίας τους στα εαρινά μαθήματα που επέτυχαν στο τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος, ανεξαρτήτως εξαμήνου στα οποία ανήκουν τα μαθήματα, ότι πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο βελτίωσης για τα εαρινά μαθήματα και να το αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: mmilisi@civil.ntua.gr).

Διευκρινίζεται ότι η αίτηση βελτίωσης δεν είναι δεσμευτική και σε κάθε περίπτωση προσμετράται η μεγαλύτερη επίδοση.

Για τα εαρινά μαθήματα οι αιτήσεις υποβάλλονται από 13/7/2020 έως 24/7/2020.

Υπενθυμίζεται ότι στο έντυπο βελτίωσης συμπληρώνονται μόνο τα εαρινά μαθήματα, στα οποία λάβατε προβιβάσιμο βαθμό στο τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος. Σε περίπτωση που δηλωθούν χειμερινά μαθήματα δε θα ληφθούν υπόψη.

Attached file

1 year, 10 months ago. 10:12:36, 10-7-2020.