Ελληνικά

Μετεγγραφές στη Σχολή ΠΜ

Η Επιτροπή Σπουδαστικών Θεμάτων θέτει στην κρίση των φοιτητών αιτούντων μετεγγραφή στην Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον χρόνο αποφοίτησης και το ενδεχόμενο να επιλέξουν να εγγραφούν στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους.

1 year, 11 months ago. 13:38:55, 14-10-2021.