Ελληνικά

Ματαίωση του μαθήματος Παραστατική Γεωμετρία τη Δευτέρα 18/10/2021

Σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε η Γενική Συνέλευση της Σχολής ΕΜΦΕ την 15/10/21 http://semfe.ntua.gr/media/k2/attachments/20211015-ApofGS.pdf σε συνέχεια ανάλογης απόφασης της Κοσμητείας της Σχολής http://semfe.ntua.gr/media/k2/attachments/20211014-ApofKosmitias-AnastLeit.pdf η Σχολή ΕΜΦΕ αναστέλει όλες τις λειτουργίες της (διοικητικές, ερευνητικές και εκπαιδευτικές, προς όλες τις Σχολές του Ε.Μ.Π.) για μία ημέρα, τη Δευτέρα 18/10/21. Κατόπιν τούτου, τη Δευτέρα 18/10/21, δεν θα διεξαχθούν τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα που προσφέρει η Σχολή ΕΜΦΕ προς όλα τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Αναπληρώσεις θα διεξαχθούν σε εύθετο χρόνο.

2 years, 1 month ago. 10:59:06, 18-10-2021.