Ελληνικά

GreenTech Challenge 2021

Είσαι φοιτητής ή #startup με ενδιαφέρον για ''πράσινες'' λύσεις;

Έχεις μια ιδέα που θέλεις να υλοποιήσεις στους τομείς Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Καινοτόμων Προϊόντων και Προηγμένων Υλικών, Έξυπνων και Βιώσιμων Πόλεων, Διαχείριση Ελαστικών, Ορυκτών Πρώτων Υλών, Γαλάζιας Ανάπτυξης και Βιώσιμου Τουρισμού ;

Στο 1st Bootcamp Training | 03/11/2021 θα μάθεις:

✔️ τι είναι το Business Model Canvas ✔️ πώς αυτό το μοντέλο αξιοποιείται στο σχεδιασμό νεοφυών προϊόντων και υπηρεσιών ✔️ ποια επιμέρους εργαλεία χρησιμοποιούνται για την τελειοποίηση του

Attached file

2 years, 7 months ago. 13:33:06, 27-10-2021.