Ελληνικά

Εγγραφές Ελλήνων του εξωτ. και τέκνων Ελλήνων υπαλ. που υπηρετούν στο εξωτ. ακ. έτους 2021-22

Εκτός των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην εγκύκλιο, θα πρέπει να αποστείλουν και τα παρακάτω, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στο egrafesprotoeton@civil.ntua.gr:

1) Πιστοποιητικό γεννήσεως (πρόσφατο)

2) Φωτοτυπία ταυτότητας

3) Βεβαίωση ΑΜΚΑ (εφόσον υφίσταται)

4) Τρεις (3) φωτογραφίες

5) Έντυπο εγγραφής - δήλωσης μαθημάτων

Attached file

11 months, 3 weeks ago. 11:46:43, 04-10-2021.