Ελληνικά

Ανακοίνωση αιτήσεων για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό μέσω του Τμήματος Ανταλλαγής Φοιτητών

Καλούνται οι φοιτητές που θέλουν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών της I.A.E.S.T.E για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (πρακτική άσκηση στο εξωτερικό), να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά στη δ/νση: iaeste@central.ntua.gr από 22 Νοεμβρίου 2021 έως 24 Δεκεμβρίου 20121.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης σας είναι:

• Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής (μπορείτε να την προμηθευθείτε από τις Γενικές Ανακοινώσεις του Ιδρύματος).

• Πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία σπουδών (αιτήσεις που δε συνοδεύονται από αναλυτική βαθμολογία ΔΕ θα γίνονται δεκτές).

1 year, 6 months ago. 12:12:29, 10-11-2021.