Ελληνικά

Ανακοίνωση δήλωσης επιπλέον επιλογών

Ανακοινώνεται ότι οι δηλώσεις επιπλέον κατ’ εκλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων, θα γίνονται δεκτές από 2/11/2021 μέχρι 5/11/2021 (συνολικά μπορούν να δηλωθούν μέχρι 2 επιπλέον επιλογές).

Οι δηλώσεις αποστέλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο mmilisi@civil.ntua.gr, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο.

6 months, 3 weeks ago. 11:45:47, 02-11-2021.