Ελληνικά

EURES - Θέσεις Εργασίας Πολιτικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στη Γερμανία

Περισσότερες πληροφορίες στη δημοσίευση των εν λόγω θέσεων στην Ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, στην ενότητα EURES, ως ακολούθως:

https://www.oaed.gr/theseis-erghasias-politikwn-i

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο email euresgreece@oaed.gr αναφέροντας απαραίτητα τον κωδικό της θέσης DB GR, συμπληρώνοντας ταυτόχρονα το registration form - https://www.oaed.gr/storage/eures/zsba-registrierungsbogen.pdf

1 year, 10 months ago. 11:46:59, 26-11-2021.