Ελληνικά

Δήλωση μαθημάτων χειμερινών εξαμήνων (άνω των 12)

Καλούνται οι φοιτητές που δικαιούνται να δηλώσουν επιπλέον χειμερινά μαθήματα, (άνω των 12 – και κωδικό cv15….. και πριν) να συμπληρώσουν το έντυπο και να το αποστείλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο e-mail: mmilisi@civil.ntua.gr, από 8/11/2021 έως 12/11/2021.

6 months, 2 weeks ago. 15:12:48, 05-11-2021.