Ελληνικά

7-ήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή "Σήραγγες και Υπόγεια Έργα στην Ελλάδα"

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 7-ήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή του ΔΠΜΣ«Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων» του ΕΜΠ: Σήραγγες και Υπόγεια Έργα στην Ελλάδα (στο πλαίσιο των μαθημάτων "Σχεδιασμός Υπογείων Έργων" και "Τεχνική Γεωλογία Υπογείων Έργων”) για το 2021-22. Η εκδρομή πραγματοποιήθηκε με 22 μεταπτυχιακούς φοιτητές και υπεύθυνος της Εκδρομής ήταν ο Επίκουρος Καθηγητής Βασίλης Μαρίνος, από τον Τομέα Γεωτεχνικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, διδάσκων των σχετικών μαθημάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Συνοδοί της εκδρομής ήταν οι Κ. Λουπασάκης, Αν. Καθηγητής της Σχολής Μέταλ. Μηχανικών και Β. Γιούτα Μήτρα ΕΔΙΠ.

13-19 Δεκεμβρίου 2021: 7 ημέρες σε ενεργά εργοτάξια κατασκευής σηράγγων και υπογείων έργων αλλά και σε θέσεις όπου κατασκευάστηκαν στο παρελθόν μεγάλα και δύσκολα έργα σηράγγων Πολιτικού Μηχανικού όπου έχει προκύψει σημαντική εμπειρία. Αθήνα-Καλλιδρομο-Όρθρυς-Τέμπη-Πλαταμώνας-Ξάνθη-Δημάριο-Δράμα-Θεσσαλονίκη-Βέροια-Λευκόπετρα-Πολύμυλος-Σέρβια-Γρεβενά-Μέτσοβο-Ιωάννινα-Πάτρα-Αθήνα.

Οι εμπειρίες και οι εικόνες που οι φοιτητές απέκτησαν τις ημέρες αυτές σε πραγματικά έργα και στο φυσικό περιβάλλον που εκτελούνται τα έργα ήταν ανεκτίμητες. Ήταν μια μοναδική ευκαιρία ο φοιτητής να μπορέσει να δει τα έργα αυτά, να κατανοήσει τις παραμέτρους που υπεισέρχονται, στις πραγματικές τους διαστάσεις, και να αποκτήσει μοναδικές εμπειρίες. Ορισμένες από τις σήραγγες που επισκεφτήκαμε ήταν μεγάλες διασχίζοντας ορεινές μάζες κάτω από ποικίλες, δύσκολες ή ακόμη και «εχθρικές» γεωλογικές καταστάσεις.

Προσφέρθηκε η δυνατότητα να κατανοήσει ο φοιτητής καλύτερα τη σημασία της έγκαιρης και αξιόπιστης γνώσης του γεωλογικού προσομοιώματος για κάθε σήραγγα και να διαπιστώσει το ρόλο που το προσομοίωμα αυτό παίζει τόσο στις επιλογές των παραμέτρων σχεδιασμού, όσο και στις προσαρμογές του σχεδιασμού αυτού του ίδιου.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εκπαιδεύτηκαν στην πράξη με το να έρθουν σε επαφή με τα έργα που αργότερα θα μελετούν και θα κατασκευάζουν.

Δόθηκαν στους φοιτητές δύο τεύχη (τόμοι) όπου περιλαμβάνονται αποσπάσματα από συγκεκριμένες μελέτες, από εκθέσεις, ή δημοσιευμένες εργασίες που έχουν σχέση με τις σήραγγες που επισκεφτήκαμε. Συζητήθηκαν και λύθηκαν επιτόπου ασκήσεις σε θέματα γεωλογικής, γεωτεχνικής αξιολόγησης και σχεδιασμού σηράγγων. Δόθηκε στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και ειδικό τεύχος πλαστικοποιημένων φύλλων για την επίλυση των ασκήσεων στην ύπαιθρο.

Κάθε βράδυ οι φοιτητές παρουσίασαν ανά ομάδες ένα θέμα σήραγγας που επισκέφτηκαν την προηγούμενη ημέρα και πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις, επίλυση αποριών επί των τεχνικών θεμάτων που προέκυψαν.

Η φετινή ομάδα των μεταπτυχιακών(2021-22) ήταν εξαιρετική από όλες τις απόψεις.

Συμπεριφοράς, συνεργασίας, συναδελφικότητας και συμμετοχής σε όλα τα τεχνικά αντικείμενα που τους παρουσιάστηκαν. Τους ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία στην εκτέλεση της εκδρομής.

Αισθανόμαστε την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε εκ μέρους όλων των συμμετεχόντων τις εταιρίες Αττικές Διαδρομές Α.Ε, ΜΕΤΚΑ Α.Ε., ΤΕΡΝΑ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε., ΑΚΤΩΡ Α.Ε., Κ/ΞΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και ΜΕΤΕ Α.Ε. για τις πολύτιμες χορηγίες τους.

Επίσης, ευχαριστίες οφείλουμε στην ΤΕΡΝΑ Α.Ε., ΑΚΤΩΡ Α.Ε., ΜΕΤΕ Α.Ε., Κυριακίδης FHL, και ΔΕΗ για την δυνατότητα πραγματοποίησης των επισκέψεων στα έργα τους.

Ο Υπεύθυνος της Εκδρομής

Βασίλης Μαρίνος

Επ. Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών

Τομέας Γεωτεχνικής

Attached files

1 year, 5 months ago. 13:27:48, 22-12-2021.