Ελληνικά

Παράταση Υπβολής Αιτήσεων στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών

H προθεσμία υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών της I.A.E.S.T.E για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (πρακτική άσκηση στο εξωτερικό), παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2022.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης σας είναι:

• Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής (μπορείτε να την κατεβάσετε και να τη συμπληρώσετε καθώς είναι σε μορφή word).

• Πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία σπουδών (αιτήσεις που δε συνοδεύονται από αναλυτική βαθμολογία ΔΕ θα γίνονται δεκτές).

Attached file

1 year, 9 months ago. 12:01:55, 23-12-2021.