Ελληνικά

Ανακοίνωση έκτακτης εξεταστικής εαρινών μαθημάτων ακ. έτους 2021-22

Οι φοιτητές που δικαιούνται να συμμετέχουν κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2022 σε εαρινά μαθήματα (έκτακτη εξεταστική) μπορούν να αποστείλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο mmilisi@civil.ntua.gr, συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο – αίτηση από 13/12/2021 μέχρι 17/12/2021.

Διευκρινίζονται τα εξής:

  1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι φοιτητές που οφείλουν συνολικά (χειμερινά και εαρινά) 10 μαθήματα για τη λήψη του διπλώματος και είναι επανεγγραφέντες στο 9ο εξάμηνο.

  2. Τα μαθήματα που επιθυμείτε να δηλώσετε θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στο παρελθόν.

2 years, 5 months ago. 14:31:11, 06-12-2021.