Ελληνικά

Πρόσκληση προς τους φοιτητές για την αξιολόγηση του Νέου Προγράμματος Σπουδών της ΣΠΜ

Μετά από 3.5 χρόνια εφαρμογής του Νέου Προγράμματος Σπουδών της Σχολής, πλέον με τη διδασκαλία του συνόλου των μαθημάτων του, προσκαλούνται όλοι οι φοιτητές της Σχολής να συμμετάσχουν στην αξιολόγησή του.

Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να συμπληρώσουν έως και τέσσερις φόρμες/ερωτηματολόγια, που οι σύνδεσμοί τους δίνονται παρακάτω. Η συμπλήρωση είναι κατ' αρχήν ανώνυμη, αλλά για την προσπέλαση στις φόρμες χρειάζεται κωδικός του ΕΜΠ (cv_____@ntua.gr όπου η συμβολοσειρά _____ θα αντικατασταθεί με τα αριθμητικά στοιχεία του κωδικού). Παρέχεται η δυνατότητα, αν κάποιος φοιτητής επιθυμεί να κάνει επώνυμα σχόλια, να προσθέσει το όνομά του.

Τα ερωτηματολόγια έχουν εκπονηθεί από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών της Σχολής και τα αποτελέσματά τους θα δημοσιοποιηθούν στην ιστοσελίδα της Σχολής, μαζί με την επεξεργασία τους.

Η συμπλήρωση θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021.

2 years, 1 month ago. 22:47:37, 16-2-2021.