Ελληνικά

Ανακοίνωση για Ξένη Γλώσσα 4ου εξαμήνου

Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν πετύχει στην εξέταση του μαθήματος της Ξένης Γλώσσας 4ου εξαμήνου και στο εγγραφολόγιο εμφανίζεται (με καφέ – πορτοκαλί χρώμα), καλούνται να μην προβούν στη δήλωσή του.

2 years, 9 months ago. 21:44:14, 22-2-2021.