Ελληνικά

Γεωλογία Μηχανικού: Ποια πετρώματα επέλεξαν οι πρωτοετείς φοιτητές

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Γεωλογίας Μηχανικού, δόθηκε μια προαιρετική εργασία για την περίοδο των Χριστουγέννων με θέμα τον εντοπισμό και τον χαρακτηρισμό μιας γεωλογικής εμφάνισης πετρώματος και την αποτύπωση αυτής σε χάρτη.

Η συνημμένη έκθεση είναι μια σύνθεση των εργασιών που παραδόθηκαν. Το επίπεδο των εργασιών ήταν πολύ καλό και αξίζει δημόσια συγχαρητήρια.

1 year, 3 months ago. 15:19:21, 03-2-2021.