Ελληνικά

Ανακοίνωση έκτακτης εξεταστικής χειμερινών μαθημάτων ακ. έτους 2020-21

Οι φοιτητές που δικαιούνται να συμμετέχουν κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2021 σε χειμερινά μαθήματα (έκτακτη εξεταστική) μπορούν να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο mmilisi@civil.ntua.gr από 14/4/2021 μέχρι 23/4/2021.

Διευκρινίζονται τα εξής:

  1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι φοιτητές που οφείλουν συνολικά (χειμερινά και εαρινά) 10 μαθήματα για τη λήψη του διπλώματος και είναι επανεγγραφέντες στο 9ο – 10ο εξάμηνο.

1 year, 11 months ago. 21:33:49, 14-4-2021.