Ελληνικά

Ανακοίνωση για προβλήματα με το voucher

Αθήνα, 20/4/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι από τον έλεγχο που έγινε σε μηνύματα που μας κοινοποιήθηκαν από φοιτητές της Σχολής, σχετικά με προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διαδικασία αίτησής τους στην πλατφόρμα «Ψηφιακή Μέριμνα», για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού, διαπιστώθηκε ότι τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στα αρχεία της Σχολής είναι ορθά. Συνεπώς το τεχνικό πρόβλημα δεν αφορά στη Σχολή.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1 year ago. 12:02:18, 21-4-2021.