Ελληνικά

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΣ

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε τον ορισμό του καθηγητή Κων/νου Σπυράκου ως Associate Editor του περιοδικού: STRUCTURAL Building Engineering & Structural Design (http://www.structuralweb.it/cms/it4-magazine.asp), ενός έγκριτου περιοδικού στο χώρο των πολιτικών μηχανικών εδώ και 30 χρόνια.

Η συμβολή του περιοδικού στην ενημέρωση των δομοστατικών μηχανικών σε θέματα που αφορούν την εξέλιξη της αντισεισμικής τεχνολογίας, με την παρουσίαση δραστηριοτήτων και άρθρων για την αποτίμηση, επισκευή και αναβάθμιση των κτιρίων σε σεισμό, είναι σημαντική σε διεθνές επίπεδο.

1 year ago. 11:27:28, 13-5-2021.