Ελληνικά

Δήλωση συμμετοχής σε ηλεκτρονική-εξ αποστάσεως εξέταση

Ανακοινώνεται σε όλους τους φοιτητές που:

i) βρίσκονται στο εξωτερικό και δεν μπορούν να ταξιδέψω στην Ελλάδα , ή

(ii) ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (όπως ορίζονται με την ΑΔΑ: 64Γ756ΜΤΛΗ-ΛΣ7 18/05/2020), ή

(iii) διαμένουν με άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες

και δεν μπορούν να παρευρεθούν σε δια ζώσης γραπτή εξέταση.

να συμπληρώσουν τη φόρμα που περιέχεται στον σύνδεσμο https://docs.google.com/forms/d/143tryAIgO7bgeX1XQ7DKlT4XzW3WJRnEn42SYMHeEUM/edit, που περιέχει τα μαθήματα που πρόκειται να εξεταστούν με φυσική παρουσία, ώστε να οριστεί για αυτούς εναλλακτική εξέταση, σε συνεννόηση με τους αντίστοιχους διδάσκοντες.

Η προθεσμία για την υποβολή της συγκεκριμένης φόρμας είναι μέχρι και την Δευτέρα 24/5/2021 και ώρα 15.00.

2 years, 6 months ago. 11:28:02, 18-5-2021.