Ελληνικά

Συνάντηση με Κοσμήτορα

Κατόπιν αιτήματος φοιτητών για συζήτηση με τον Κοσμήτορα για θέματα της συνημμένης ημερησίας διάταξης, η συνάντηση προγραμματίστηκε για τη Δευτέρα, 24 Μαΐου, 2021, 14:30-15:30 στον σύνδεσμο:

https://centralntua.webex.com/centralntua/e.php?MTID=m7f9ccd9d1628a031019fef36f59487fc

Attached file

1 year, 10 months ago. 11:50:14, 20-5-2021.