Ελληνικά

Αναβολή εξέτασης μαθήματος "Στατική Ανάλυση Ισοστατικών Φορέων"

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη εξέταση του μαθήματος "Στατική Ανάλυση Ισοστατικών Φορέων" (2 βάρδιες) αναβάλλεται λόγω της απεργίας των ΜΜΜ και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 02/07/2021 τις ίδιες ώρες.

Οι διδάσκοντες

1 year, 9 months ago. 15:57:10, 15-6-2021.