Ελληνικά

Πρόσκληση για υποβολή σύντομου άρθρου έως 31/8 στο περιοδικό Υδροτεχνικά & βραβείο σε συγγραφείς

Η Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση (Ε.Υ.Ε.) θα εκδώσει ειδικό τεύχος σύντομων εργασιών του περιοδικού «Υδροτεχνικά» με θέμα: “Το νερό στην αρχαία ελληνική και βυζαντινή γραμματεία (μέχρι τον 14ο μ.Χ. αιώνα)”

Στο τεύχος αυτό θα περιληφθούν, μετά από κρίση, σύντομες εργασίες (ως 1000 λέξεις) με την ακόλουθη δομή:

α) Αρχαίο κείμενο (μέχρι 250 λέξεις),

β) ελεύθερη απόδοση του νοήματός του και

γ) σχολιασμός για τη σημασία του σε σχέση με την αξία του νερού.

Επιπλέον, η Ε.Υ.Ε. θα δώσει βραβείο 150 Ευρώ στην καλύτερη εργασία, μεταξύ αυτών που θα πληρούν τους ακόλουθους όρους:

• Οι συγγραφείς θα είναι φοιτητές (προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί) και υποψήφιοι διδάκτορες μόνο.

• Ο αριθμός των συγγραφέων δεν θα ξεπερνά τους τρεις (3).

Η αρχική προθεσμία υποβολής (22/6/2021) έχει πάρει παράταση για τις 31/8/2021.

Attached file

11 months, 1 week ago. 11:08:49, 09-6-2021.