Ελληνικά

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ_ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/ές,

Η επαναληπτική εξέταση του μαθήματος των Διαφορικών Εξισώσεων θα γίνει εξ αποστάσεως στις 20/9/2021, ώρα 11:00 για όλους τους εξεταζόμενους.

Οι διδάσκοντες

1 year, 6 months ago. 16:10:51, 01-8-2021.