Ελληνικά

ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ και ΣΧΕΔΙΟ

Η επαναληπτική εξέταση 2021 του μαθήματος ΓΕΝ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ και ΣΧΕΔΙΟ θα διεξαχθεί ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ την Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 στις 11.00 πμ.

Οδηγίες για την εξέταση υπάρχουν στις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του μαθήματος (mycourses).

Οι διδάσκοντες

2 years, 1 month ago. 23:32:24, 24-8-2021.