Ελληνικά

Ανακοίνωση Επαναληπτικής Εξέτασης στη ΦΥΣΙΚΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 2021 Η Επαναληπτική Εξέταση θα διεξαχθεί Εξ Αποστάσεως την Παρασκευή 27/8/2021, στο διάστημα 10:00 - 11:00.

Οι σπουδαστές/στριες θα πρέπει να αναζητήσουν στις Εργασίες του mycourses μία Εργασία με τίτλο "ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΗ 27/8/2021", η οποία θα ενεργοποιηθεί την Παρασκευή 27/8/21, στις 10:00 ακριβώς. Για την είσοδο στο mycourses απαιτούνται οι κωδικοί (Username και Password) που χορηγούνται από τη Γραμματεία της Σχολής κατά την εγγραφή. Στην Εργασία αυτή θα υπάρχει σύνδεσμος που θα παραπέμπει σε περιβάλλον MS Forms. Για την είσοδο στη σχετική φόρμα θα απαιτούνται επίσης οι ανωτέρω κωδικοί (Username και Password).

Καλούνται οι σπουδαστές/ριες που θα λάβουν μέρος στην Εξ Αποστάσεως εξέταση να έχουν κάνει, ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ, εγγραφή στην αντίστοιχη Εφαρμογή (MS Forms) μέσω του συστήματος "ΔΗΛΟΣ 365" και να έχουν εξοικειωθεί με την είσοδο στην παραπάνω Εφαρμογή. Οι οδηγίες εισόδου βρίσκονται στη διεύθυνση https://delos365.grnet.gr/guide/user

2 years, 1 month ago. 13:58:47, 03-8-2021.