Ελληνικά

Εγγραφές Αλλοδαπών-Αλλογενών και αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.E

Ανακοινώνεται στους εισαχθέντες φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ακ. έτους 2021-22, με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε, ότι οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 23/9/2021 έως 30/9/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο egrafesprotoeton@civil.ntua.gr τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και όσα αναφέρονται στη σχετική απόφαση που ακολουθεί.

Έντυπο εγγραφής - δήλωσης μαθημάτων

Πιστοποιητικό γεννήσεως πρόσφατο (εντός εξαμήνου)

3 φωτογραφίες (σκαναρισμένες τύπου και διαστάσεων ταυτότητας)

Attached files

3 weeks ago. 10:57:16, 27-9-2021.