Ελληνικά

Εγγραφές πρωτοετών ακ. έτους 2021-22

Ενημερώνονται οι πρωτοετείς φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ακαδ. έτους 2021-22, ότι οι απαιτούμενες ενέργειες μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής τους εγγραφής στην εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας, είναι οι ακόλουθες:

1. Καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο e-mail egrafesprotoeton@civil.ntua.gr από 29/9/2021 έως 8/10/2021 τα κάτωθι δικαιολογητικά:

• Πιστοποιητικό γέννησης (πρόσφατο – εντός εξαμήνου)

• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

• Βεβαίωση ΑΜΚΑ

• Τρεις φωτογραφίες (σκαναρισμένες τύπου και διαστάσεων ταυτότητας)

• Απολυτήριο Λυκείου (φωτοαντίγραφο)

• Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στο Υπουργείο Παιδείας

• Πιστοποιητικό διαγραφής (για τις περιπτώσεις που απαιτείται)

Υπεύθυνη δήλωση

Έντυπο δήλωσης μαθημάτων

Τα παραπάνω είναι απαραίτητα για την επικαιροποίηση των στοιχείων που δηλώσατε στην ηλεκτρονική σας εγγραφή, στην εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και την ταυτοποίησή σας για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στη Σχολή.

2. Σας ενημερώνουμε ότι η δήλωση των υποχρεωτικών μαθημάτων (μόνο για το 1ο εξάμηνο) θα γίνει από τη Γραμματεία (είναι ήδη τσεκαρισμένα στο παραπάνω έντυπο). Η δήλωση μαθήματος επιλογής θα πρέπει να γίνει από εσάς βάζοντας σε κύκλο τον κωδικό του μαθήματος. Για την ξένη γλώσσα δεν απαιτείται η δήλωσή της από όσους φοιτητές έχουν στην κατοχή τους κάποιο πτυχίο που τους επιτρέπει να πάρουν απαλλαγή από 1ο – 2ο – 3ο εξάμηνο.

Επισημαίνονται τα εξής:

• Το πρόγραμμα μαθημάτων έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Σχολής.

• Καλούνται οι φοιτητές να επισκέπτονται καθημερινά, τόσο την ιστοσελίδα της Σχολής όσο και το mycourses των μαθημάτων του 1ου εξαμήνου, προκειμένου να ενημερώνονται για όλα τα θέματα που αφορούν τη φοίτησή τους.

• Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πατήσετε εδώ (το συγκεκριμένο έντυπο περιέχει πληροφορίες που αφορούν στο σύνολο των σπουδών σας στη Σχολή. Παρακαλούμε να το διατηρήσετε στα αρχεία σας και να το συμβουλεύεστε για τυχόν απορίες σας).

3 weeks ago. 10:21:23, 27-9-2021.