Ελληνικά

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (Μ-Ω): Υπενθύμιση Επικαιροποιημένης Ανακοίνωσης Επαναληπτικής Εξέτασης

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021: Η Επαναληπτική Εξέταση θα διεξαχθεί διά ζώσης το πρωί της Τετάρτης 29/9/2021 και για τα δύο τμήματα (Α-Λ) και (Μ-Ω).

Όπως ανακοινώθηκε μέσω e-mail και στην πλατφόρμα my courses στις 22/9, μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων συμμετοχής στην επαναληπτική εξέταση του μαθήματος ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι, διαπιστώθηκε ότι η εξέταση και των δύο τμημάτων του μαθήματος [Α-Λ και Μ-Ω] μπορεί να γίνει σε μία περίοδο, το πρωί της Τετάρτης 29/09/2021 και ώρα 11:00.

ΤΜΗΜΑ (Α-Λ): Τετάρτη 29/09, ώρα 11:00πμ-12:30μμ

ΤΜΗΜΑ (Μ-Ω): Τετάρτη 29/09, ώρα 11:00πμ-12:30μμ

1 year, 12 months ago. 09:09:15, 27-9-2021.