Ελληνικά

Ανακοίνωση για φόρμες δήλωσης

Για την οργάνωση της παρουσίας των φοιτητών με ασφάλεια στους χώρους της Σχολής, καλούνται όλοι οι φοιτητές της Σχολής, οι οποίοι προτίθενται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου, ακαδ. έτους 2021-22 με φυσική παρουσία να δηλώσουν την πρόθεσή τους αυτή, συμπληρώνοντας τις σχετικές συνημμένες φόρμες, μέχρι και την Τετάρτη 6.10.2021

Για τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου:

https://forms.office.com/r/mVSj1LF9bV

Για τα μαθήματα του 3ου εξαμήνου

https://forms.office.com/r/WHNcyt9KY5

Για τα μαθήματα του 5ου εξαμήνου

https://forms.office.com/r/RTNRaMd4Lc

Για τα μαθήματα του 7ου εξαμήνου

https://forms.office.com/r/Wj0jvUaWjU

Για τα μαθήματα του 9ου εξαμήνου

https://forms.office.com/r/Mnf4FcyVbd

7 months, 3 weeks ago. 12:02:58, 29-9-2021.