Ελληνικά

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι: Ανακοίνωση Επαναληπτικής Εξέτασης

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021: Η Επαναληπτική Εξέταση θα διεξαχθεί διά ζώσης την Τετάρτη 29/9/2021.

Λόγω μεγάλης συμμετοχής σπουδαστών, η εξέταση κάθε τμήματος θα γίνει ξεχωριστά ως ακολούθως:

  • ΤΜΗΜΑ (Α-Λ): Τετάρτη 29/09, ώρα 11:00πμ-12:30μμ

  • ΤΜΗΜΑ (Μ-Ω): Τετάρτη 29/09, ώρα 6:00-7:30μμ

2 years ago. 21:53:21, 06-9-2021.