Ελληνικά

Ανακοίνωση μαθήματος

Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ, ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 22/02/2022. ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ mycourses.

Οι ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

1 year, 8 months ago. 12:08:14, 21-1-2022.