Ελληνικά

Ενημέρωση και προγραμματισμός εμβολιασμού στο ΕΜΠ, 12/01/2022

Για να σταματήσετε να λαμβάνετε νέα από το ΕΜΠ παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την αντίστοιχη επιλογή στην καρτέλα 'My Account' -> 'Προσωπικά Στοιχεία' στην προσωπική ατζέντα του http://my.ntua.gr

1 year, 2 months ago. 13:08:46, 07-1-2022.