Ελληνικά

Ανακοίνωση Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-23

Οι ενδιαφερόμενοι για κατάταξη στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι, καλούνται να υποβάλουν (αποκλειστικά ηλεκτρονικά) στο διάστημα 1- 15 Νοεμβρίου 2022, αίτηση προς τη Γραμματεία της Σχολής με τα κάτωθι δικαιολογητικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (ait_katataktirion@civil.ntua.gr):

*Αίτηση για κατάταξη (AEI - TEI)

*Αντίγραφο πτυχίου, στο οποίο θα εμφανίζεται ο βαθμός πτυχίου.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στο διάστημα 1- 20 Δεκεμβρίου 2022, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων

11 months, 1 week ago. 10:54:45, 20-10-2022.