Ελληνικά

Μαθήματα 1ου εξαμήνου στην πλατφόρμα Helios

Συνιστάται στους πρωτοετείς να επισκέπτονται την πλατφόρμα μαθημάτων Helios https://helios.ntua.gr/ για υλικό και πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα.

Τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου έχουν ανοιχτή πρόσβαση, δηλ. δεν είναι απαραίτητοι οι κωδικοί που στέλνει το κέντρο Η/Υ του ΕΜΠ.

1 year, 7 months ago. 11:03:18, 05-10-2022.