Ελληνικά

Τεχνική Επίσκεψη σε Εργοτάξιο Βαθιάς Εκσκαφής

Στις 29 Νοεμβρίου 2022 περίπου 30 φοιτητές της Κατεύθυνσης Γεωτεχνικού Μηχανικού επισκέφτηκαν, συνοδεία του Αναπλ. Καθηγητή της Σχολής Αχ. Παπαδημητρίου, εργοτάξιο βαθιάς εκσκαφής στο Μαρούσι.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι φοιτητές ενημερώθηκαν σχετικά με τα μέτρα αντιστήριξης της εκσκαφής, που περιλαμβάνουν πασσάλους και αγκυρώσεις, ενώ παρακολούθησαν ζωντανά τη διαδικασία διάτρησης και τάνυσης ενός αγκυρίου.

Attached files

1 year, 3 months ago. 13:09:39, 29-11-2022.