Ελληνικά

European Urban Initiative - 1st Innovative Actions Call – Προθεσμία 19/01/2023

Σεμινάρια υποψηφίων (με φυσική παρουσία)

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων (στόχοι, κανόνες, θέμα, έντυπο αίτησης, χρηματοδότηση, κανόνες επιλεξιμότητας, προϋπολογισμός κ.λπ.).

Ημερομηνία & Τόπος διεξαγωγής:

8-9 Νοεμβρίου 2022 - Βιέννη, Αυστρία

29-30 Νοεμβρίου 2022 - Σόφια, Βουλγαρία

6-7 Δεκεμβρίου 2022 - Βίλνιους, Λιθουανία

Οι εγγραφές είναι ανοικτές στον σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUIonlinesessions

Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα συμμετοχής σε ηλεκτρονικές συνεδρίες ερωτήσεων και απαντήσεων (Collective Q&A sessions).

Θα πραγματοποιηθούν δύο τέτοιες συνεδρίες:

16 Νοεμβρίου 2022 - Οικονομικές πτυχές της υλοποίησης του έργου (κανόνες επιλεξιμότητας, προϋπολογισμός έργου) και συμβουλές για τη διαχείριση του έργου

14 Δεκεμβρίου 2022 - Νέες συνιστώσες στη μεταφορά σχεδίων καινοτόμων δράσεων, επικοινωνία, κεφαλαιοποίηση και διαχείριση γνώσης σε έργα EUI-IA

Οι διαδικτυακές συνεδρίες θα καταγραφούν και θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του EUI (https://www.uia-initiative.eu/en).

Οι εγγραφές είναι ανοικτές στον σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUIonlinesessions

Attached files

1 year, 4 months ago. 00:15:28, 03-11-2022.