Ελληνικά

Προγράμματα του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του ΕΜΠ

Δείτε τα προγράμματα με Επιστημονικούς Υπευθύνους μέλη της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών:

. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Ε. Σαπουντζάκη https://e-learning.ntua.gr/programs/inspection-and-structural-evaluation-of-bridges-and-structures/

· ΣΤΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Ομ. Καθ. Λ. Σταυρίδη https://e-learning.ntua.gr/programs/load-carrying-behavior-and-design-of-structures/

· ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Ι.-Π. Παντουβάκη https://e-learning.ntua.gr/programs/green-project-management-it-applications/

4 months, 2 weeks ago. 12:32:01, 04-11-2022.