Ελληνικά

Ανακοινωση για αλλαγή αίθουσας Αγγλικά 4

ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ: Το μάθημα Αγγλικά 4 θα πραγματοποιείται στο Αμφιθέατρο Β2 του Κτηρίου Βέη της Σχολής Τοπογράφων κάθε Παρασκευή 14.45-16.30. Το πρώτο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4/3/22.

Η διδάσκουσα

Δρ Μ. Σταθοπούλου (mastatho@mail.ntua.gr)

1 year, 9 months ago. 12:35:53, 21-2-2022.