Ελληνικά

Supervision of diploma theses

Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών υπενθυμίζει στα μέλη ΔΕΠ το ουσιαστικό καθήκον τους να αναλαμβάνουν την επίβλεψη των διπλωματικών εργασιών των φοιτητών, ανεξαρτήτως της καλύτερης ή χειρότερης επίδοσής τους στα μαθήματα, και να τους καθοδηγούν ουσιαστικά, ώστε στο τελικό στάδιο των σπουδών τους να αξιοποιήσουν στο έπακρο την εμπειρία που προσφέρει ο θεσμός της διπλωματικής εργασίας, προκειμένου να βελτιώσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την προσωπικότητά τους.

Σε αυτό το πλαίσιο εξαίρει την εργατικότητα των ακόλουθων μελών της που έχουν αναλάβει την επίβλεψη των περισσότερων διπλωματικών εργασιών (>5 ανά έτος) την τελευταία πενταετία (σε φθίνουσα σειρά αριθμού εργασιών, χωρίς να περιλαμβάνονται οι μεταπτυχιακές εργασίες ή οι επιβλέψεις εργασιών σε άλλες Σχολές).

 • Π. Θανόπουλος
 • Γ. Γιαννής
 • Α. Λοΐζος
 • Ε. Βλαχογιάννη
 • Ε. Βουγιούκας
 • Α. Μπαλλής
 • Δ. Κουτσογιάννης
 • Χ. Γαντές
 • Ε. Μπαλτάς
 • Μ. Φραγκιαδάκης

Επίσης, αναγνωρίζει, επιπλέον των παραπάνω, το έργο των ακόλουθων συναδέλφων (κυρίως αφυπηρετησάντων) που επέβλεψαν άνω των 75 διπλωματικών εργασιών από το 1998 που κρατείται ηλεκτρονικό αρχείο επιβλεπόντων (σε φθίνουσα σειρά αριθμού εργασιών):

 • Ι. Τζουβαδάκης
 • Ι. Βάγιας
 • Γ. Ιωαννίδης
 • Μ. Καββαδάς
 • Ι. Ραυτογιάννης
 • Γ. Γκαζέτας
 • Μ. Κωτσοβός
 • Κ. Τρέζος
 • Ι. Ψυχάρης
 • Γ. Μπουκοβάλας

1 year ago. 21:28:47, 15-3-2022.