Ελληνικά

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (14-23 Απριλίου) / ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ – ΓΑΛΛΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ

Στο πλαίσιο του μαθήματος Τεχνικής Γεωλογίας του 7ου εξαμήνου και δευτερευόντως Βραχομηχανική – Σήραγγες του 8ου εξαμήνου του Τομέα Γεωτεχνικής, προγραμματίζεται 10ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή σε Τεχνικά έργα Γαλλίας - Ιταλίας όπου έχουν συμβεί μεγάλες καταστροφές ή αστοχίες λόγω γεωλογικών – γεωτεχνικών αιτίων και τα οποία αποτελούν κλασσικά παραδείγματα που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση των Π.Μ. διεθνώς.

Στην εκδρομή θα συμμετέχουν φέτος 78 φοιτητές του 4ου και 5ου έτους που έχουν παρακολουθήσει τα σχετικά μαθήματα αλλά κυρίως αυτό της Τεχνικής Γεωλογίας.

Τον συντονισμό και την εκπαιδευτική ευθύνη της εκδρομής έχει ο Επίκουρος Καθηγητής Β. Π. Μαρίνος (marinosv@civil.ntua.gr) του Τομέα Γεωτεχνικής.

Για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής εκδρομής ανταποκρίθηκε ένας πολύ μεγάλος αριθμός χορηγών (29 έως τώρα στον αριθμό).

Αισθανόμαστε την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε του χορηγούς για την πραγματοποίηση αυτής της ιστορικής εκδρομής. Ειδικότερα, ευχαριστούμε θερμά τις εταιρείες ΤΕΡΝΑ Α.Ε., ΑΒΑΞ Α.Ε., ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., Z&A CONSULTING ENGINEERS, ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε., ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε., C&M ENGINEERING S.A., INTRAKAT A.E., ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε., GEOSTAND A.E., ΔΕΗ Α.Ε., OBERMEYER HELLAS LTD., A&K ASSOCIATE ENGINEERS P.C., ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΠΑ-ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε., ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., ΑΦΟΙ ΚΑΡΙΚΑ Ο.Ε., ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., ΑΤΕΝΕΙΑ Ι.Κ.Ε., ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Ε.Ε., ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Τ.Ε., GEOMELETI, ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Τ.Ε., ΕΔΑΦΟΣ Α.Ε., ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε., ΝΕΟΤΕΚ Π. ΞΥΣΤΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε., ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ PLANSTRACT, ANTOXH A.T.E..

Τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ! Πώς μπορεί να είναι δυνατόν να γίνει σωστή εκπαίδευση στους φοιτητές και νέους μηχανικούς χωρίς να μπορούν στην πράξη να έρχονται σε επαφή με τα έργα που αργότερα θα μελετούν και θα κατασκευάζουν.

Η εκδρομή αυτή αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό συμπλήρωμα του εκπαιδευτικού κύκλου της διδασκαλίας της Τεχνικής Γεωλογίας, προσφέροντας πραγματικές παραστάσεις στο φοιτητή, διευκολύνοντας στην αφομοίωση των απαραίτητων γνώσεων που του παρέχονται «από έδρας».

Τα γεωλογικά θέματα εξετάζονται, στο πραγματικό εργαστήριο, μέσα από τα Τεχνικά Έργα ή το γενικότερο τεχνικό περιβάλλον έργων Μηχανικού. Έτσι γίνεται πιο φανερή η αντίληψη του σωστού μεγέθους των προβλημάτων, η αξία και η ανάγκη της εφαρμοσμένης γεωλογικής γνώσης στη δουλειά του Μηχανικού. Σ’ όλες τις περιπτώσεις η επιλογή, η ασφάλεια, η οικονομία, η ταχύτητα κατασκευής και η απόδοση ενός τεχνικού έργου εξαρτώνται, σε μεγάλο βαθμό, από τις γεωλογικές συνθήκες του εδάφους – υπεδάφους και τη σωστή αντιμετώπιση των προβλημάτων που ενδεχομένων οι συνθήκες αυτές προκαλούν.

Κύριο χαρακτηριστικό της εκδρομής αυτής είναι η επίσκεψη ιδιαιτέρως μεγάλων και γνωστών σε παγκόσμια κλίμακα περιστατικών αστοχιών, ή ακόμα και τραγικών καταστροφών, που συνέβησαν λόγω κυρίως γεωλογικών ατελειών που είτε δεν αναγνωρίσθηκαν κατά τη μελέτη είτε που ο ρόλος τους υποεκτιμήθηκε. Οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν από τα τραγικά αυτά συμβάντα συνέβαλαν, από την άλλη πλευρά, στην εξέλιξη των εφαρμογών της Γεωλογίας στα έργα Μηχανικού και στη συνεχώς πιο αξιόπιστη κατασκευή των έργων.

Ορισμένα από τα έργα που θα επισκεφτούμε είναι μεγάλα και διασχίζουν ορεινές μάζες κάτω από ποικίλες, δύσκολες ή ακόμη και «εχθρικές» γεωλογικές καταστάσεις. Προσφέρεται λοιπόν η δυνατότητα να κατανοήσει ο φοιτητής καλύτερα τη σημασία της έγκαιρης και αξιόπιστης γνώσης του γεωλογικού προσομοιώματος για κάθε τεχνικό και να διαπιστώσει το ρόλο που το προσομοίωμα αυτό παίζει τόσο στις επιλογές των παραμέτρων σχεδιασμού, όσο και στις προσαρμογές του σχεδιασμού αυτού του ίδιου.

Η εκδρομή αυτή αποτελεί συνέχεια της ιστορικής εκδρομής (η 1η εκδρομή πραγματοποιήθηκε το 1992) του 6ου εξαμήνου Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π., η οποία οφείλει το ξεκίνημα και την εδραίωσή της στον αείμνηστο Ομότιμο καθηγητή Παύλο Μαρίνο και τον Ομότιμο καθηγητή Γεώργιο Τσιαμπάο, καθώς και σε πλήθος άλλων συνεργατών από τον τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής.

Attached file

1 year, 1 month ago. 14:05:52, 12-4-2022.