Ελληνικά

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις Κατευθύνσεις του προγράμματος σπουδών της Σχολής Πολιτικών Μηχ.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε την ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 3/5/2022

Webex meeting recording: Ενημερωτική εκδήλωση Κατευθύνσεων

Password: pSzE45Ai

Recording link: https://centralntua.webex.com/centralntua/ldr.php?RCID=10b4b2ac7ec94519f9fda0b7e5b56ad2

2 years ago. 11:59:15, 17-5-2022.