Ελληνικά

Ενημέρωση για Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας, Τετάρτη 11/5

Προσκαλούνται οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου σε ενημερωτική εκδήλωση για τη Διπλωματική Εργασία του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, την Τετάρτη, 11 Μαΐου, 6:00-7:30μμ.

Σύνδεσμος εκδήλωσης: https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=md7720fb4a64f5696bbf156f36797fe61

1 year, 5 months ago. 15:58:59, 03-5-2022.